Reglement

Reglement HaDee Kwis 

1 Algemeen
1.1 De HaDee Kwis is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden.
1.2 De organisatie en uitvoering van de HaDee Kwis is volledig in handen van het HaDeeKwis-team.
1.3 Instructies of aanwijzingen van het HaDeeKwis-team dienen strikt opgevolgd te worden, daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de ‘normale’ wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

2 Teams
2.1 Een team bestaat uit minimaal 2 personen.
2.2 Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.
2.3 Ieder team bevat tenminste één inwoner van Heeswijk-Dinther (zie ook artikel 3.2).

3 Inschrijven voor de HaDee Kwis
3.1 Een team kan zich alleen inschrijven voor de HaDee Kwis via het officiële inschrijfformulier van de website www.hadeekwis.nl.
3.2 Het inschrijfformulier moet worden ingezonden door één van de teamleden. Dit teamlid moet een inwoner van Heeswijk-Dinther zijn. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid (zie ook artikel 4.1).
3.3 Het inschrijfformulier dient – volledig ingevuld – te worden gezonden via de website; aan het adres info@hadeekwis.nl.
3.4 Inschrijven kan tot en met de vrijdag voor de kwis.

4 Deelnemen aan de HaDee Kwis
4.1 Na inschrijving ontvangt ieder team een bevestiging van deelname.
4.2 Op de kwisavond krijgt het team tussen 18.00 en 19:00 uur de gelegenheid om, na contante en gepaste betaling, het een vragenboekje af te halen.
4.3 Het team vult in dit vragenboekje de antwoorden op de verschillende vragen in.
4.4 Het vragenboekje moet duidelijk leesbaar worden ingevuld (zie ook artikel 5.2).
4.5 Het ingevulde vragenboekje moet op de kwisavond op tijd worden ingeleverd. De klok op de aanleverlocatie is bindend.
4.6 Overige regels (bv de geheime proef e.d.) zullen worden opgenomen in het kwisboekje.

5 Prijsuitreiking
5.1 Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.
5.2 Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
5.3 Het team met de meeste punten zal door het HaDeeKwis-team als winnaar aangewezen worden.
5.4 Bij een gelijk aantal punten zal het HaDeeKwis-team de plaatsen verdelen op volgorde van inlevering van de kwisboekjes.
5.5.1 Het team dat de eerste plaats heeft behaald ontvangt de HaDee Kwis Trofee, dit is een wisselbeker.
5.6 Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig hebben ingeleverd (zie artikel 4.5) dingen mee naar de prijzen.
5.7 De uitslag van de HaDee Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking. Waar en wanneer wordt door de organisatie later bekend gemaakt.
5.8 Discussie of correspondentie omtrent de uitslag van de HaDee Kwis is niet mogelijk.

6 Tot slot
6.1 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van het HaDeeKwis-team bindend zijn.
6.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de HaDee Kwis; deelname geschiedt geheel op eigen risico.